Sesiune de instruire
Politici publice pentru Dezvoltare Durabila, 2 februarie 2019

Echipa Ecopolis organizeaza in data de 2 februarie 2019, in Bucuresti, o sesiune de instruire in domeniile politicilor publice, dezvoltare durabila si egalitate de sanse, ce tinteste persoane interesate de procesele de realizare si promovare a politicilor publice de mediu si implicarea civica in aceste procese. Sesiunea va fi construita in 3 module, pe durata a 4 ore de curs, cu pauza de pranz. Se pot inscrie persoane din cadrul organizatiilor neguvernamentale, grupuri de initiativa civica, universitati si institutii de invatare, cu interes in domeniul politicilor de mediu si dezvoltarii durabile.
Evenimentul este organizat in cadrul proiectului "Politici Publice pentru Dezvoltare Durabila" implementat de catre Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativ? (cod SIPOCA 112992 ).
Evenimentul va avea loc in Bucuresti, incepand cu ora 10.00, locatia va fi anuntata ulterior.