Modele de Business ale afacerilor sociale din Romania

Cercetare realizata de Ecopolis


Share

În perioada martie – august 2015 Ecopolis a derulat un studiu în rândul întreprinderilor sociale, inclusiv ONGuri de producție, cu scopul evaluării capacității sectorului de a genera soluții viabile sociale și de mediu.

Ne dorim inițierea unui demers de stabilire a unor repere în domeniu legate de volumul activităților comerciale ale acestora, canalele cheie de distribuție și  de vânzare si contribuția acestora în asigurarea sustenabilității, necesare atât practicienilor cât și experților în domeniu în pregătirea programelor de suport. La nivelul practicilor manageriale am investigat intenții și gradul autoevaluat de pregătire de scalare a modelului și implicit a soluției generate. Metodele de cercetare aplicate au fost chestionar transmis prin e-mail, interviuri cu experți în domeniu și studii de caz.

Rezultatele pe larg ale cercetarii pot fi consultate aici.