Comunicat

5 afaceri sociale de succes dezvoltate prin proiectul “Soluții integrate pentru probleme sociale și de mediu”


Share

Cinci afaceri sociale au fost create și funcționează în prezent, în urma implementării proiectului "Soluții integrate pentru probleme sociale și de mediu". Acestea integrează pe piața muncii din România 28 de persoane aparținând unor grupuri dezavantajate economic și social și au creat în total 41 de noi locuri de muncă, până în prezent.

Miercuri, 25 noiembrie, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, inițiatorul proiectului, împreună cu partenerii au prezentat rezultatele finale ale acestuia, în cadrul conferinței ”Modele de business ale afacerilor sociale".

În deschidere Costel Popa, manager de proiect și președintele Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, a vorbit despre activitățile majore și metodologia de implementare care au condus la atingerea obiectivului principal al proiectului, respectiv dezvoltarea economiei sociale în România. Astfel, prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

- crearea și funcționarea a 5 afaceri sociale: EcoSocial ATELIER din București, EcoSocial TRADIȚII din Merișani, Argeș; EcoSocial MEȘTEȘUG din satul Lunca, Tulcea, EcoSocial STUF din Letea, Tulcea și

EcoSocial TURISM din Tarcău, Neamț. Acestea formează Rețeaua EcoSocial: www.reteauaecosocial.ro

- crearea a 41 de noi locuri de muncă

- angajarea în cadrul celor 5 întreprinderi sociale a unui număr de 28 de persoane aparținând grupurilor defavorizate economic și social: femei în situații de risc, romi, persoane din comunități izolate

- cercetarea ”Modele de business ale afacerilor sociale”, care analizează piața afacerilor sociale din România, identifică modelele de business și problemele întâmpinate în dezvoltare (studiul poate fi consultat aici: http://www.ecopolis.org.ro/files/STUDIU%20a5-web.pdf)

- identificarea la nivel local a unor soluții pentru conservarea patrimoniului cultural și protejarea mediului înconjurător prin intermediul produselor create în cadrul Rețelei EcoSocial

Cele cinci afaceri sociale au fost dezvoltate împreună cu asociații și instituții, partenere locale în proiect, respectiv: Asociația Letea în UNESCO din satul Letea, Asociația Partener pentru Tine, din Merișani, județul Argeș, Primăria Comunei Tarcău, județul Neamț și primăria Comunei Ceamurlia, pentru afacerea din satul Lunca, județul Tulcea. Afacerile dezvoltate sunt:

EcoSocial ATELIER care își desfășoară activitatea în domeniului producției publicitare, oferind servicii de design și realizare obiecte decorative, promoționale și accesorii bazate pe tiparele tradiționale. Are 8 angajați, din care 6 aparțin grupurilor defavorizate economic și social. În vederea promovării afacerii a fost dezvoltat site-ul www.ecosocialatelier.ro.

EcoSocial TRADIȚII are ca domeniu de activitate realizarea de articole de îmbrăcăminte și țesături, are 8 angajați, din care 6 aparțin grupurilor defavorizate economic și social. Pentru promovarea afacerii a fost realizat site-ul www.ecosocialtraditii.ro.

EcoSocial MEȘTEȘUG are ca domeniu de activitate realizarea de obiecte din papură prin împletire manuală. Afacerea are un număr de 8 angajați, din care 5 aparțin grupurilor defavorizate economic și social: www.ecosocialmestesug.ro.

EcoSocial STUF oferă servicii de construire acoperișuri din stuf după metode tradiționale. Are 8 angajați, din care 5 aparțin grupurilor defavorizate economic și social: www.ecosocialstuf.ro.

EcoSocial TURISM se ocupă de producția de brichete pentru încălzirea de locuințe și clădiri. Afacerea are 8 angajați, din care 5 aparțin grupurilor defavorizate economic și social: www.sestarcau.ro

Toate cele 5 afaceri sociale sunt funcționale în prezent, preiau comenzi și participă la târguri de economie socială și târguri zonale și naționale.

Cercetarea ”Modele de business ale afacerilor sociale”, realizată în cadrul proiectului și prezentată în conferința de miercuri a urmărit evaluarea capacității sectorului format din afaceri sociale de a genera soluții viabile sociale și de mediu. Oana Țoiu, coordonatorul cercetării a subliniat una dintre concluziile importante ale studiului, anume că perspectivele de creștere economică a afacerilor sociale sunt favorabile, având în vedere că veniturile încasate în anul precedent sunt mai mari față de anii anteriori, conform declarațiilor celor 33 de organizații și societăți respondente în cadrul studiului.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Soluții integrate pentru probleme sociale și de mediu”, inițiat și coordonat de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, în parteneriat cu Primăria Ceamurlia de Jos, Asociaţia Letea în UNESCO, Primăria Tarcău şi Asociaţia Partener pentru Tine.

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!”

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați: Alina Sărmășan, Responsabil comunicare, alina@ecopolis.org.ro, 0730 040 772.

231