Conferinţă finală a proiectului ECOPartner – Parteneriat pentru Eco-Inovare

București, 24 martie 2016


Share

Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile împreună cu Asociaţia Clusterelor din România şi Asociaţia Genoveză pentru Dezvoltarea Economiei Circulare din Elveţia a a  sustinut vineri 24 martie 2017 ora 10 la Hotel Ramada Plazza, Bucureşti, Conferinţă finală a proiectului "ECOPartner – Parteneriat pentru Eco-Inovare"

La nivel global şi european, statele, organizaţiile private, societăţile şi mediul academic sunt angajate în găsirea de soluţii pentru trecerea la o economie verde, un sistem economic cu impact redus asupra mediului, care, în acelaşi timp, să poată asigura cadrul pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi utilizarea sustenabilă a resurselor şi serviciilor oferite de către ecosistemele planetei.  

ECOPartner,  proiect iniţiat de către Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile adesfăşurat în perioada februarie 2015- martie 2017, împreună cu Asociaţia Clusterelor din România şi Asociaţia Geneveză pentru Dezvoltarea Economiei Circulare din Elveţia şi co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, a abordat 4 obiective care au o contributie majora la dezvoltarea sustenabilă a economiei şi societăţii româneşti: informarea şi conştientizarea părţilor interesate, demonstrarea beneficiilor ecoinovarii, dezvoltarea cunoştinţelor și a capacității tehnice a experților în domeniul ecoinovării, instituirea unui model de suport pentru companii şi întărirea parteneriatului dintre actorii cheie la nivel național și internațional.

Pentru a înțelege mai bine contextul național s-a efectuat o cercetare ale cărei principale constatări și concluzii au fost incluse in raportul Ecoinovarea în România- o perspectivă generală asupra condiţiilor si provocărilor,care prezintă informaţii şi date cu privire la performanţele României în relaţie cu celelalte ţări europene în domeniul ecoinovarii, atitudinea companiilor româneşti faţă de această tema cât şi cadrul legislativ general, premisele ecoinovarii şi oportunităţile de finanţare. Pentru a demonstra beneficiile acestor direcţii a fost realizat un audit complet de ecoionovare al unei companii din domeniul advertising-printing-packaging care a demonstrat beneficiile economice şi de protecţie a mediului pe care utilizarea măsurilor  ecoinovative le poate aduce unei companii.

În cadrul proiectului a fost înfiinţat Clubul Verde al Antreprenorilor, o platforma de ghidare a companiilor în înţelegerea şi aplicarea conceptelor de eficienţă a resurselor şi producţie curată. În urmă acestor sesiuni o parte dintre companiile participante au înregistrat rezultate palpabile reuşind într-un timp relativ scurt să genereze beneficii economice, iar aceste rezultate au fost  prezentate în cadrul conferinţei.Cu sprijinul lectorilor din Elveţia, experţi în ecoinovare, au fost derulate două sesiuni de instruire, în Timişoara şi Bucureşti. Pentru susţinerea învăţării şi diseminării conceptelor şi practicilor în domeniul ecoinovarii a fost pus la  dispoziţia celor interesaţi un Hub de documentare, iar 12 reprezentanţi din industrie clustere, asociaţii, institute de cercetare şi ministere au participat la o vizită de lucru în Elveţiapentru împărtăşirea de bune practici în domeniu.

Nu în ultimul rând, s-a constituit Reţeaua Română pentru Ecoinovare (RE-ÎN), o reţea informală alcătuită din organizaţii şi experţi din clustere, universităţi, companii , organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale,  cu scopul de a asigura cadrul necesar continuării colaborării româno-elveţiene,iniţierii şi implementarii de noi proiecte şi iniţiative în domeniul ecoinovarii, dezvoltării capacitatiilor instituţionale, pregătirii profesionale şi colaborării între toate părţile interesate. 

"Aş vrea să subliniez ce este defapt ecoinovarea, dincolo de concepte şi idei: schimbare, efect pozitiv, mai puţin efort, mai puţină poluare, mai puţin consum de resurse naturale, aer mai curat, ape mai limpezi, valoare reală, colaborare, atitudine proactivă, curiozitate, responsabilitate, costuri reduse, grijă. Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile alături de partenerii săi, Asociaţia Clusterelor din România şi Asociaţia Genoveză pentru Dezvoltarea Economiei Circulare din Elveţia, va stau la dispoziţie pentru informaţii, dialog şi sprijin în domeniul ecoinovarii", a declarat Aida Szilagyi, Manager de Proiect, Preşedinte CNPCD.

Cu o experienţă de peste 7 ani în promovarea şi aplicarea în România a conceptului de eficientă a utilizării resurselor şi producţie curată (RECP), Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile a decis abordarea ecoinovarii în cadrul unui proiect de parteneriat ca urmare a constatării faptului că atât companiile private cât şi autorităţile publice locale şi centrale nu înţeleg încă pe deplin avantajele unei atitudini proactive în faţa diverselor probleme de mediu şi economice cu care se confruntă. 

 Puteţi să aflaţi mai multe despre activităţile şi obiectivele reţelei sau despre modul în care puteţi să participaţi în cadrul acesteia adresându-va direct Centrului Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile: www.cncpcd.ro www.cncpcd.ro

 

Persoane de contact:
Aida Szilagyi,Manager de Proiect , Preşedinte CNPCD 0724528900
Daniel Cosnita, CLUSTERO, 0722312 135
Andrei Churican, CNPCD, 0726 178 451