Politici de mediu pentru un viitor în România


Share

Calitatea aerului, a apei și a solului, protejarea pădurilor, gestionarea deșeurilor si programele naționale de finanțare a proiectelor de mediu vor fi monitorizate, evaluate și îmbunătățite de o rețea de organizații neguvernamentale cu expertiză de mediu și parteneri sociali în perioada iunie 2018- septembrie 2019. Peste 120 de specialiști vor lucra împreună și vor propune autorităților române îmbunătățirea unor politici publice de mediu sau adoptarea unora noi, vizând cele mai presante probleme cu care se confruntă România în domeniul protecției mediului. 

Proiectul “Politici Publice pentru Dezvoltare Durabilă” este implementat de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, având un buget total de 502.043 lei.  

Proiectul își propunecreșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali cu interes în domeniile protecției mediului și a schimbărilor climatice de a colabora, cu scopul de a contribui la monitorizarea, evaluarea, formularea și promovarea de politici alternative la politicile publice formulate de Guvern, în șase domenii prioritare de mediu și dezvoltare durabilă. 

Rezultatele pe care și le propune proiectul sunt: instruirea a 120 de persoane din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali în domeniul evaluarii și propunerii de politici publice alternative la politicile promovate de Guvern în domeniul mediului și al dezvoltării durabile; creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; dezvoltarea și aplicarea a 6 instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice de mediu; 6 propuneri de politici publice alternative pe 6 arii de interes din domeniul mediului; elaborarea și pilotarea unui instrument de promovare a dialogului social. 

 

 

Pentru informații despre proiect vă rugăm să ne contactați la echipa@ecopolis.org.ro sau la 0720154503- Oana Neneciu.