Primăria Capitalei este chemată în judecată din cauza poluării aerului!


Share

Comunicat de presă

Marți, 11 februarie 2020

 

Primăria Capitalei este chemată în judecată din cauza poluării aerului!

 

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis în calitate de reclamant, cu sprijinul asociației 2Celsius și

susținut de ClientEarth, a pornit acțiunea în justiție împotriva Primăriei Generale a Municipiului

București privind inabilitatea acesteia de a asigura un aer curat pentru cetățenii Capitalei.

Conform legislației în vigoare, Primăria Capitalei este responsabilă de pregătirea și adoptarea planurilor de

calitate a aerului pentru regiunea capitalei. Ecopolis atacă în justiție o serie de prevederi ale Planului

Integrat privind Calitatea Aerului (PICA), elaborat de Primărie în scopul combaterii poluării aerului.

Acțiunea în justiție vizează PICA în conținutul său, și nu doar cerințe formale. O analiză profundă,

efectuată de Ecopolis, a arătat că aproape toate măsurile propuse în PICA nu respectă cerințele legale de a

fi cuantificabile și eficiente în soluționarea problemelor specifice. Ele sunt atât de evazive încât este

imposibil de a le fi evaluat impactul. Consecutiv, conținutul Planului nu își atinge obiectivul, iar Primăria

trebuie să îmbunătățească PICA pentru a îndeplini cerințele legale prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind

calitatea aerului înconjurător – care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a

Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.

 

Anexele Directivei stabilesc nivelurile maxime ale anumitor poluanți. Limitele pentru PM10 și NO2 au

intrat în vigoare în 2005 și 2010, respectiv, dar au fost apoi depășite în mod constant în România. În ciuda

acestui fapt, Guvernul Român și autoritățile locale nu au reușit să adopte măsuri adecvate pentru protejarea

sănătății cetățenilor. Depășirile se înregistrează la particule (PM10 și PM2,5) și dioxid de azot (NO2),

ambele fiind dăunătoare sănătății umane.

În acest sens, Comisia Europeană a pornit o acțiune de infringement împotriva României.

Cea mai gravă poluare a aerului pe termen lung este cauzată de particulele de praf în suspensie, PM10

(particule discrete cu diametrul de 10 microni). Cele mai multe emisii de PM10 se înregistrează în regiunea

Bucureștiului - una dintre cele mai poluate zone din Uniunea Europeană.

Oana Neneciu, director executiv Ecopolis, a declarat:

"Statul Român are obligația de a-și proteja cetățenii. Această obligație a fost încălcată de Primăria

Generală a Bucureștiului, iar locuitorii orașului suferă consecințele provocate de calitatea proastă a aerului

pe care îl respirăm. Pentru informarea corectă și independentă cu privire la nivelul de poluare a aerului din

București, Ecopolis a realizat platforma www.aerlive.ro, iar pentru responsabilizarea Primăriei considerăm

necesară acțiunea în instanță”.

 

Avocatul ClientEarth, Agniezska Warso-Buchanan, a declarat:

“Nu există derogări de la Directiva privind calitatea aerului. România, stat membru al Uniunii Europene, e

obligată să mențină poluarea aerului sub limitele impuse de legea europeană. Dar Planul Integrat privind

Calitatea Aerului (PICA) pentru București este inadecvat și nu duce spre nicio ameliorare. El trebuie

modificat.”

În prezent poluarea aerului este o urgență pentru sănătatea publică. Ea este responsabilă pentru peste

27.000 de decese premature în România în fiecare an și pentru probleme pulmonare și cardiace cronice

care afectează în mod special copiii. Autoritățile nu reușesc să protejeze cetățenii, astfel încât Ecopolis

consideră că trebuie luate măsuri judiciare pentru a asigura un mediu curat pentru cetățenii Capitalei.

 

ClientEarth este o organizație caritabilă de dreptul mediului, cu birouri la Londra, Bruxelles, Varșovia,

Berlin și Beijing. A fost fondată în 2008 de James Thornton. Cu mulți avocați și experți în domeniul

mediului înconjurător, organizația folosește legea pentru a responsabiliza guvernele și companiile în

probleme legate de schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluare.

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație de mediu preocupată de problema poluării

urbane de peste 10 ani. În 2011 organizația a lansat primul studiu independent despre efectele poluării din

București asupra sănătății umane și de atunci a realizat numeroase acțiuni de advocacy pentru promovarea

măsurilor pentru combaterea poluării urbane. În decembrie 2019, împreună cu Fundația ETA2U și

partenerii 2Celsius, OPTAR și Observatorul Român de Sănătate a lansat platforma independentă de

măsurare a calității aerului Aerlive.ro. Platforma își propune să monitorizeze poluarea din București și să

informeze cetățenii cu privire la efectele acesteia.

2Celsius este o organizație înregistrată în România de advocacy și de cercetare centrată pe schimbări

climatice și impactul lor în Europa Centrală și de Est. Un membru cu drepturi depline al principalelor rețele

de mediu ale UE, cum ar fi Transporturi și Mediu (Transport & Environment), Biroul European de Mediu

(European Environmental Bureau) și Rețeaua de Acțiune pentru Climă (Climate Action Network), 2C

derulează proiecte legate de transporturile curate, conservarea biodiversității, bioenergie și politicile

climatice. 2C se concentrează, de asemenea, pe litigiile strategice privind cauzele climatice și de mediu atât

la Curtea Europeană de Justiție, cât și la instanțele naționale.

 

Pentru informații suplimentare contactați:

Loredana Pană, 0729882603, loredana@ecopolis.org.ro.

 

Agnieszka Warso-Buchanan – avocat, ClientEarth biroul din Varșovia

+48 22 307 01 90.