Reteaua Romana pentru Eco-Inovare

Reteaua Romana pentru Eco-Inovare


Share

Reteaua Romana pentru Eco-Inovare, creata in iunie 2016, reprezinta un parteneriat public-privat format din  17 organizatii, ministere, universitati, institute publice de cercetare, asociatii profesionale si sectoriale, clustere, companii private, organizatii non-guvernamentale si experti cu scopul de a sprijini elaborarea de politici, strategii si instrumente specifice eco-inovarii, de a contribui la cresterea competentelor si a capacitatii tehnice in domeniul eco-inovarii si la sprijinirea nemijlocita a sectorului public si privat.

Eco-inovarea inseamna orice formă de inovare care își propune sa alature competitivitatii economice dezvoltarea durabila si care contribuie la reducerea impactului de mediu si utilizarea mai eficientă și mai responsabilă a resurselor naturale. Eco-inovarea are o influenţă nemijlocită asupra dezvoltării economico-sociale, în toate sferele sale – industrie, comerţ, prestari servicii, transporturi, energie si aduce valoare adaugata intreprinderilor privind cresterea productivitatii si a  profitabilitatii printr-un consum rational al resurselor, o mai buna eficienta de-a lungul intregului lant valoric, acces la noi piete bazat pe noi produse mai prietenoase cu mediul, noi modele de afaceri eco-inovative care propun inlocuirea produselor cu serviciile, cresterea capacitatii tehnice, atragerea de investitii si respectarea noilor standarde si reglementari tot mai presante.

Eco-inovarea este o prioritate a Comisiei Europene si o necesitate pentru Statele Membre ale Uniunii Europene in vederea cresterii eficientei si a inverzirii economiilor.  

UE a dezvoltat o serie de programe in domeniul eco-inovarii cum sunt: Programul LIFE care finanteaza activitati legate de mediu si clima, Programul de Cooperare Interregionala INTERREG EUROPE, care urmareste investitiile pentru crestere economica sustenabila si locurile de munca, Programul de cooperare transnationala pentru regiunea Dunarii -INTERREG DANUBE  care are ca obiectiv principal stimularea inovarii si spiritului antreprenorial, conservarea patrimonioului natural si cultural din regiunea Dunarii sau Programul Orizont 2020 care ajută întreprinderile, instituțiile de învățământ și organismele de cercetare să conlucreze pentru a crea un mediu favorabil inovării și spiritului antreprenorial în Europa. Desi eco-inovarea face obiectul unor programe europene pentru care parteneri din Romania sunt eligibili, aceasta nu este o conditie suficienta pentru realizarea, pe termen mediu si lung, a unei economii competitive si durabile. 

Din păcate, finantarea in Romania  a  eco-inovarii din fonduri publice, prin diverse scheme de sprijin a intreprinderilor, si mai ales a IMM-urilor, retelelor  si clusterelor  este aproape inexistenta. In egala masura nu exista programe educationale universitare in domeniul eco-inovarii pentru a completa cunostintele absolventilor cu studii superioare tehnice sau economice cu competente specifice.

Pe de alta parte politicile si strategiile Romaniei necesită o adaptare permanentă la modificările ce survin pe piaţa europeana si mondiala, mai ales in domeniul inovarii/eco-inovarii. 

Propunerile Retelei Romane pentru Eco-Inovare vizeaza stimularea antreprenorilor si acordarea de asistenta tehnica in vederea ecoinovarii in procesele de productie, investiții in noi tehnologii sau crearea de noi produse si servicii ecologice, introducerea unor schimbari organizationale sau a unor modele de afaceri verzi. De asemenea, Reteaua propune dezvoltarea de noi competente si aptitudini pentru angajati pentru a a face posibila ecoinovarea in companii. 

Problemele cu care se confrunta IMM-urile si clusterele sunt legate in principal de lipsa unor scheme de finantare publica, birocratie, fiscalitate excesiva, legislatie schimbatoare, incertitudine macroeconomica, lipsa unor resurse umane adecvate, dar si accesul limitat la finantare, etc. În acest context, propunerile Retelei Romane pentru Eco-Inovare ar putea aduce beneficii considerabile nu numai pentru IMM-uri si clustere, ci și pentru societate în ansamblu dacă sunt sprijinite în mod corespunzător de către factorii de decizie.  

In vederea implementarii propunerilor enuntate, Reteaua Romana pentru Eco-Inovare se intalneste periodic pentru a dezbate problemele si nevoile existente si pentru a elabora propunerile de rigoare. Realizarea in practica a propunerilor ce vor fi aprobate va fi in sarcina ministerelor, intreprinderilor si clusterelor.

 

Reteaua Romana pentru Eco-Inovare a luat fiinta in cadrul programului ECOPartner - Parteneriat pentru ecoinovare, mecanism de sprijin si cooperare Romano-Elvetian pentru promovarea ecoinovarii in Romania,initiat de Asociatia Centrul National pentru Productie si Consum Durabile din Romania in parteneriat cu Asociatia Geneveza pentru Dezvoltarea Economiei Circulare din Elvetia si Asociatia Clusterelor din Romania. http://www.cnpcd.ro/ecopartner-parteneriat-pentru-ecoinovare.