Solidar - Parteneri la succes!


Share
Asociația Mâini Întinse, împreună cu Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis și Asociația Ai Încredere derulează proiectul SOLIDAR-Parteneri la succes! POCU/449/4/16/128086.
Scopul proiectului este promovarea antreprenoriatului social, a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și a economiei sociale și solidare, pentru a facilita accesul la ocupare pe piața muncii a unui număr de 53 persoane din Regiunile Centru și Sud-Est, prin înființarea a minim 13 întreprinderi sociale pe parcursul a 32 de luni.
În judetul Brașov se vor acorda 3 finanțări pentru afaceri sociale ce vor integra pe piața muncii 12 persoane. Finanțările nerambursabile sunt până la 100.000 euro pe întreprindere nou înființată!

Proiectul iși propune atingerea următoarelor obiective :
• Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru 102 persoane fizice aparținând grupului țintă ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă;
• Asigurarea înființării, demarării și funcționării a 13 noi întreprinderi sociale ;
• Monitorizarea activității întreprinderilor sociale nou înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea ideii de afacere asumate prin proiect.
Aceste obiective se vor atinge pe parcursul urmatoarelor etape :
• Înscrierea și selecția participanților în proiect ;
• Participarea la programul de formare antreprenoriala specific în economie socială – cursuri acreditat ANC gratuit;
• Înscrierea în concursul de planuri de afaceri și selectarea planurilor de afaceri
• Implementarea planurilor de afaceri ;
• Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.