Meșteșuguri tradiţionale în Delta DunăriiMeșteșuguri Tradiționale în Delta Dunării” este o sinteză de cercetare realizată de către Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” din Tulcea, având drept co-autori pe Iuliana Titov și Alexandru Chiselev.

Cercetarea este realizată în cadrul proiectului DeltaCraft și are ca principal obiectiv documentarea asupra tehnicilor și simbolurilor folosite în meșteșugurile tradiționale din Delta Dunării. 

Spațiul cercetat în demersul științific cuprinde arealul Rezervației Biosferei Delta Dunării și regiunile limitrofe. Cercetătorii studiului au optat pentru această delimitare administrativ – teritorială, deoarece Delta Dunării se comportă ca un sistem complex, în care orice modificare (ecologică, economică, etno – culturală) a unei componente afectează părțile și întregul în unitatea sa.  

În acest context teritorial protejat identificarea meșteșugurilor active, dar și rememorarea celor practicate în trecut, devine esențială. Cercetătorii au insistat asupra evoluției unor meșteșuguri, în corelație cu resursele naturale, necesitatea practicării, transformările ecologice și respectarea legislației.

Făcute să răspundă nevoilor fundamentale ale omului, meșteșugurile tradiționale sunt, în general, aceleași pe tot globul, folosind unelte și materiale similare. Cercetarea acestora într-o zonă considerată multietnică, cum este Delta Dunării, este cu atât mai dificilă fiind aproape imposibilă asimilarea îndeletnicirii, uneia sau altei etnii. Diferențele se manifestă mai mult estetic și mai puțin în tehnica prelucrării uneltelor sau gamei de produse realizate. De aceea am acordat o atenție deosebită motivelor populare întâlnite.

Perspectiva din care au fost înțelese și abordate meșteșugurile tradiționale din Delta Dunării în cadrul cercetării, porneşte de la premisa că avem în faţa un fenomen activ, un proces cu o dinamică determinată de mai multe contexte: istoric, social, politic etc., în care acţionează două forţe - cea tradiţională şi cea inovatoare.

Studiul a reușit identificarea acelor aspecte de esenţă genuină care, prin anumite elemente inovatoare, pot fi transformate în noi produse, viabile și competitive în economie, cu posibilități de exploatare în turism (rural sau agroturism), comerţ etc. A fost analizat potențialul local în ceea ce privește meșteșugurile, portul popular, ca elemente de identitate în comunitatea locală, pornind de la elementul băștinaș românesc comun și prezent în toate comunele studiate.

Cercetarea s-a desfăşurat în 12 localităţi, au fost identificați 86 de meşteşugari și artiști populari, din care, în jur de, 40 sunt încă activi. Cercetătorii au identificat 23 de meșteșuguri și tehnici tradiționale practicate de meșterii din Deltă.

Raportul de cercetare ”Meșteșuguri Tradiționale  în Delta Dunării” a fost realizat în cadrul proiectului DeltaCraft, un proiect inițiat de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, împreună cu Asociația Soxen (inițiatorii KraftMade) și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea (ICEM).

Proiectul este cofinanțat printr-un Grant SEE oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în cadrul programului Promovarea Diversității în Cultură și Artă în Cadrul Patrimoniului Cultural European.

Descară raportul de cercetare ”Meșteșuguri Tradiționale  în Delta Dunării” de aici